Skip to content
Menu

La fusta com a material de construcció

Evolucionem constantment d’acord amb el mercat i les necessitats dels nostres clients. És per això que ens hem especialitzat en fusteria constructiva.
FUSTERIA CONSTRUCTIVA BOIRA

La tendència en sistemes constructius és molt clara: eficiència energètica, bons aïllaments i l’ús de fusta com a material sostenible i renovable.

La fusta és una matèria primera renovable en constant augment. Des del 1970 el bosc en termes de biomassa s’ha triplicat, tot i els incendis.

La tendència constructiva evoluciona cap a una construcció de baix impacte ambiental a més de la industrialització dels processos per tal de fer-la més eficient, rendible i alhora sostenible. Els materials en construcció s’han d’utilitzar quan són els més adequats segons les característiques i qualitats de cadascun. La fusta com a material constructiu aporta major aïllament tèrmic i acústic.

La construcció en fusta és un sector innovador que evoluciona ràpidament cap a la industrialització. La industrialització digitalitzada i la possibilitat de la prefabricació dels elements permet aconseguir un zero waste.

Per poder assolir la industrialització en fusteria constructiva la clau és l’estandardització de processos i repetició dels mateixos per tots els elements de les construccions. Els beneficis són clars: es guanya en qualitat, en control, rapidesa i per descomptat, es té en compte el medi ambient.

Tot el sector de la fusta ha de treballar per col·laborar totes les parts implicades de la cadena de valor, des de serradores, arquitectes, constructors fins industrials.

Un dels reptes del sector és assolir una economia circular en la construcció en fusta.

Especialistes en fusteria constructiva

A Boira treballem per oferir solucions especialitzades d’acord amb el mercat i les necessitats dels nostres clients. Per aquest motiu som especialistes en fusteria constructiva.

Comptem amb una proposta especialitzada de maquinària, eines, ferreteria, elements d’unió i d’ancoratge per poder oferir les solucions que requereix la fusteria constructiva.

Representem les primeres marques del sector i disposem de personal expert en fusteria constructiva per garantir un assessorament i poder brindar solucions personalitzades a les necessitats específiques de cada professional.

 

Solucions en fusteria constructiva

El nou paradigma del sector de la construcció és la utilització de la fusta com a element constructiu.

Davant aquesta realitat, des de Boira hem dissenyat una proposta especialitzada per a poder cobrir les necessitats dels professionals en la construcció en fusta.

La nostra proposta és global, oferim solucions per a tots els processos que requereix la fusteria constructiva: maquinària pel tall de taulers OSB, CLT i aïllaments tèrmics, maquinària i elements d’unió específics, taules de treball i maquinària pel taller.

Mecanització de processos al taller

Per poder rendibilitzar les construccions en fusta, és important industrialitzar i digitalitzar els processos de la fusteria constructiva.

La mecanització i la digitalització dels processos és la solució per poder prefabricar al màxim de components dels elements constructius en fusta als tallers i fàbriques.

Tenim una proposta especialitzada de maquinària per treballar taulers estructurals, des del tall de panells OCB, AGEPAN, FERMACELL, CLT, rastrell de teulades, trasdossats, entramats i tall d’aïllants i bigues fins a unions i construcció d’elements. A més d’assessorament en línies de fabricació o en la instal·lació d’aspiracions pel taller.

 

Treballs a l’obra

La instal·lació dels diferents elements i els prefabricats a l’obra és imprescindible per la construcció dels edificis en fusta.

Aquesta fase engloba diverses tasques com el tall d’elements de fusta i aïllants, la unió de peces i taulers, l’aplicació d’aïllaments, químics i acabats.

Com a distribuïdors especialistes, oferim solucions per a cada tipologia de treball d’instal·lació i obra.

Eines de Tall

El tall de diversos materials constructius és indispensable en la instal·lació i acabats dels elements de la construcció. Disposem de maquinària i eines de tall específiques pel de tall de panells, bigues estructurals, acabats i aïllaments.

 

Eines i unions

Una de les parts implicades en el procés constructiu en fusta és l’ancoratge i unió de les peces, aïllants i elements estructurals prefabricats al taller. Oferim una àmplia gamma d’eines, maquinària portàtil i unions per a poder construir estructures i habitatges en fusta. Clavadores, grapadores, claus, grapes, colladors i caragols d’alta qualitat i específics per cada tipus d’unió.

 

Aïllaments i químics

L’aïllament de les construccions en fusta és clau per assegurar l’eficiència energètica i acústica. És per això que disposem de solucions en aïllaments i químics específics per garantir l’estanquitat dels habitatges i construccions.

 

Els nostres partners

Representem les primeres marques del sector per poder oferir les millors solucions en fusteria constructiva.

SCM

Fabricant mundial líder en producció de màquines i sistemes per la indústria del treball amb fusta. La maquinària està dissenyada per satisfer els més exigents estàndards de producció tant de grans fabricants com de produccions artesanes.

 

PREBENA

Fabricant alemany de dispositius d’aire comprimit i elements de fixació d’alta qualitat. Prebena és líder en la fabricació de fixacions com les grapes ETA i noves tecnologies per la llibertat de moviment en treballs de clavat i grapat. 

 

MAFELL

Fabricant d’excel·lent maquinària per la indústria de la fusta i la fusteria constructiva. Ofereix solucions específiques per la construcció d’edificacions en entramat lleuger. Des de serres circulars, serres de cadena per serrar bigues, tall de materials aïllants, fins al sistema de coles de milà Arunda.

 

FESTOOL

Fabricant especialista en maquinària per la construcció en fusta i fusteria. Màquines robustes, potents i eficients per la construcció i rehabilitació en fusta de teulades, façanes i escales. Potents fresadores, serres d’incisió amb guies, serres circulars per l’obra com la TKS80 o la CSC SYS 50.

 

METABO

Fabricant de maquinària potent per la construcció i el treball de la fusta. Ofereix solucions especialitzades per la construcció en fusta de teulades, finestres, parets, façanes, instal·lacions i entarimats. Solucions per perforar, collar, tallar, rectificar i serrar.

 

SPAX

Fabricant de caragols i elements d’unió professionals d’alta qualitat. Ofereix una gamma específica per cada aplicació: universals, per exteriors, per construcció en fusta i per finestres. Caragols Wirox anticorrosius, INFORCE de rosca completa, HI. FORCE amb volandera i de totes les mides.

 

OLIVÉ / PENOSIL

Fabricant de silicones, segelladors i productes químics per la construcció. Ofereix una completa gamma de solucions duradores d’estanquitat, fixació, aïllament i impermeabilització per tots els materials utilitzats en la construcció i la rehabilitació. Ancoratges químics, segelladors i adhesius, aïllaments i farciments, espumes flexibles, juntes de dilatació en murs i terres, instal·lació de teules, finestres i portes.

Comptem amb una proposta especialitzada de maquinària, eines, elements d’unió, d’ancoratge i ferreteria per poder oferir les solucions que requereix la fusteria constructiva.

Oferim solucions i assessorament a mida en les diverses especialitats dins la fusteria, parlem per saber en què podem ajudar-te?

Comparteix a

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Send this to a friend