Skip to content
Menu

L’escairadora, la reina del taller de fusteria

L’escairadora és una de les màquines més importants d’un taller de fusteria.
Escairadora en un taller de fusteria

Per aquest motiu, en aquest article parlarem d’ella, la màquina que es considera imprescindible per a treballar la fusta. 

Funcions i característiques

La funció principal de l’escairadora és tallar linealment i a esquadra llistons, panells i taulons de fusta. 

Es tracta d’una màquina amb avançament manual de la peça de fusta. Compta amb un disc de tall que es fixa i es gradua la inclinació segons el treball que es desitja realitzar. Aquest està situat en una taula mòbil la qual també permet incloure un incisor per evitar desperfectes durant el tall de fustes plastificades. 

Les escairadores estan equipades amb una biga mòbil i un carret de tall, el qual es pot ajustar segons les mides de les peces a tallar. 

A més, permeten incorporar dispositius opcionals per a diversificar els tipus de tall, els més habituals són: dispositius per a talls angulars, dispositius per a talls paral·lels, bastides per l’esquadra, guies per a talls complementaris, lectors electrònics, bastidor de suport amb desplaçament sobre la guia, prolongacions, calaixos porta discos, led de senyalització del tall de l’incisor en funció i suports per a tauletes digitals. 

El disc incisor

Es pot incorporar un disc incisor en una escairadora, aquest té la funció de realitzar un petit tall o ranura a la part inferior del tauló just abans de realitzar el tall amb la serra. Aquesta funció es realitza per evitar desperfectes en el tall, sobretot de materials plastificats. 

La serra incisora és una fulla de serra petita que gira contra les agulles del rellotge i, en canvi, la serra principal gira seguint el sentit de les agulles del rellotge. Per tant, l’incisor gira en la direcció oposada a la serra. És molt important que ambdues serres estiguin perfectament alineades per aconseguir bons resultats de tall. 

Quan no es necessita l’incisor, aquest es pot ocultar sota la taula de treball de l’escairadora. 

Disc incisor

Tallar en angle de 90º amb l’escairadora

Una de les funcions que permet dur a terme l’escairadora és graduar l’angle del disc de tall, és per això que permet realitzar talls en diferents angles de fins a 45º.  

En el següent vídeo mostrem  com tallar en  angle de 90º amb l’escairadora. Els passos més importants a seguir per aconseguir un tall precís són els següents: 

 1. Preparar la màquina
 2. Posar-se l’equip de protecció
 3. Graduar el tall a 90º o en l’angle desitjat
 4. Connectar l’extractor de pols
 5. Tallar la peça de fusta

Avantatges

Les màquines escairadores s’han convertit en la màquina més important d’un taller de  fusteria perquè compten amb una sèrie d’avantatges substancials que cal destacar:

 • Permeten realitzar talls professionals de molt d’alta precisió
 • Incrementen la qualitat dels acabats dels talls i en conseqüència dels productes finals
 • Compten amb una estructura sòlida que aporta una gran estabilitat a l’hora de treballar
 • Estan equipades amb un carret desplaçable que no requereix cap mena de regulació
 • Permeten incrementar la producció en sèrie de peces de fusta.
 • Compten amb un alt retorn de la inversió a curt termini

Consells d’utilització:

 • És important verificar que la maquinària compta amb el certificat CE i que està connectada a la tensió elèctrica adequada pel seu funcionament.
 • Comprovar el correcte estat del cablejat i dels equips i funcions de la màquina abans d’utilitzar-la.
 • Verificar l’estabilitat de la màquina i que al seu voltant no hi hagi cap objecte que pugui ocasionar una caiguda als operaris.
 • Treure tots els objectes de la taula de tall.
 • Fixar i comprovar el disc de tall.
 • És important utilitzar els equips de protecció amb les màquines d’avançament manual per a treballar la fusta.
 • Mantenir les mans allunyades del disc de tall, utilitzar prensors per subjectar la peça i acompanyar el seu avançament. 
 • En cas de dubte de la utilització de la màquina consultar el manual d’ús.
 • Netejar i verificar periòdicament l’estat de la màquina i elements.

Hi ha diverses tipologies de màquines escairadores i cada taller s’ha de proveir amb la que pugui cobrir les seves necessitats tant per dimensions com per funcions i potències.

Des de Boira Comercial Tècnica estem encantats d’assessorar-vos amb el model que pugui cobrir  de millor manera les necessitats del vostre taller. 

Esteu d’acord que l’escairadora és una de les màquines més importants d’un taller de fusteria? Quina màquina consideres que és indispensable?

Comparteix a

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Send this to a friend