Skip to content
Menu

El disc incisor, el gran aliat per tallar melamines i panells recoberts

Considerem el disc incisor una eina indispensable a tallers de fusteria que treballin amb melamines i panells plastificats.
Disc incisor escairadora

Quan tallem taulers de melamina i ens adonem que presenten estellés a la part inferior pot ser degut al fet que l’equip de tall no compta amb un disc incisor que permet garantir un tall perfecte o pot indicar que el disc incisor no està correctament calibrat amb la serra principal.

El disc incisor

L’incisor és un petit disc de serra que gira en el sentit contrari de les agulles del rellotge i de la serra principal. Aquest es col·loca per davant de la serra principal i en el mateix pla. Un dels requisits indispensables per garantir la seva funcionalitat és alinear a la perfecció el disc incisor i la serra principal. La seva amplada és una mica major que la del disc de serra principal.

L’incisor normalment s’instal·la a les màquines per tallar fusta com poden ser escairadores, serres verticals i seccionadores. Els incisors serveixen per garantir un tall de qualitat en panells recoberts. 

En tot moment es pot decidir si utilitzar el disc incisor o no, segons la tipologia de material a tallar. Quan no es necessita utilitzar l’incisor, es pot amagar sota la taula de treball i s’inhabilita la seva funció.

DISC INCISOR I SERRA

Funció 

La principal funció que porta a terme el disc incisor és realitzar el primer procés de tall a la part inferior del panell de fusta. Aquest tall, de màxim 3 mm, es tracta d’una petita incisió a la part inferior del tauler de fusta que es vol tallar.

Amb aquest tall, s’aconsegueix eliminar el recobriment dur d’aquesta tipologia de taulers i, per tant, es deixa lliure el pas del disc de serra principal per així garantir un tall perfecte. 

Tipologia d’incisors

Hem determinat dues maneres de classificar els incisors, segons el mètode de regular l’amplada de tall del disc i segons el material.

Segons el mètode de regular l’amplada de tall

Es poden diferenciar dues tipologies d’incisors, els regulables i els fixes. 

  • Els incisors regulables, consten de dues parts o dos discos de serra que encaixen entre si. Aquests presenten una línia de tall recta i s’ajusta la seva amplada mitjançant volanderes o anells separadors. D’aquesta manera s’obté l’amplada necessària segons cada disc de serra principal emprat. 
  • Pel que fa als incisors fixes, presenten una línia de tall cònica, essent més estret de l’extrem superior i més ample de  l’inferior. Aquesta diferència de gruix es deu al fet que només graduant la profunditat del disc, pujant o baixant l’incisor, es regula el gruix del tall depenent del disc principal que s’utilitzi. 

Segons el material

Normalment els discos incisors es fabriquen amb dues tipologies de materials: 

  • Discos incisors fabricats amb metall dur, ideal per produccions ocasionals, presenten un alt manteniment d’afilat. 
  • Discos incisors fabricats amb diamant, ideals per altes produccions, presenten un baix manteniment d’afilat i un preu més elevat. 

Consells d’utilització per aconseguir un tall perfecte

Per aconseguir un tall perfecte de taulers recoberts i melamines aconsellem: 

  • Treballar amb materials d’alta qualitat.
  • Mantenir correctament afilats tant el disc incisor com el disc de serra principal.
  • Comprovar que l’alineació entre el disc incisor i el disc de serra principal sigui perfecta.
  • Comprovar el sentit de rotació de cada un dels discos.
  • Graduar la línia de tall de l’incisor uns 0,2 mm més ample que la línia de tall del disc principal. 
  • Eliminar qualsevol possible vibració.

Tallar panells de melamina o aglomerats recoberts requereix tenir la màquina i discos adequats, precisió i potència. 

En definitiva, per garantir talls perfectes en panells recoberts és indispensable utilitzar un disc incisor per evitar estelles per possibles moviments de la serra.

És el disc incisor un dels millors aliats en el vostre taller de fusteria?

Comparteix a

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Send this to a friend