Menu

Escairadora Tupi Minimax ST 4E

Codi: ST4E

Serra tupí per als artesans i les fusteries exigents amb les prestacions de màquines mico-funció per respondre a les necessitats de flexibilitat i acabat “d’elit”.

Característiques:

st 4e 

Màx. diàmetre de la fulla de serra amb fulla puntuable instal·lada

315

mm

Màx. projecció de la fulla de serra des de la taula a 90 ° / 45 °

100/70

mm

Amplada de tall a la tanca paral·lela

900 ÷ 1270

mm

Tac quadrat

1660 ÷ 3200

mm

Màx. útil longitud del fus

125

mm

Velocitat del model del fus (a 50 Hz)

3500/6000/8000/10.000

rpm

Màx. diàmetre de l’eina en perfilar

210 ÷ 240

mm

Màx. diàmetre de l’eina baixat sota la taula a 90 °

240

mm

Màx. diàmetre de l’eina en tenonar

275

mm

Motors trifàsics

4 (4,8) / 50 (60)

kW/Hz