Menu

Xapadora Minimax ME28

Código: MINIMAXME28

Xapadora automàtica amb tupi d’entrada per el pre-fresat dels cantells. Per a canto de melamina, PVC i ABS fins a 3mm i amb llisto de fusta fins a 5mm.

El grup tupi, deixa el panell sense cap defecte abans de l’operació d’encolar, gracies a l’operació del fresat corregeix qualsevol imperfecció del tablero produïda per el tall de la serra o la manipulació del panell. El sistema d’aspiració independent assegura la neteja del panell eliminant la pols i les serradures del panell

El millor acabat del canto del panell esta garantit per la banda de transport del panell, que evita equí sigui afectat per els impulsos típics generats per el pinyó del carril d’alimentació tradicional i assegura un moviment suau i lineal del panell..

Característiques:

Dimensions de la taula de treball

2600 x 570

mm

Min. ÷ max. Gruix del canto

0,4 ÷ 3

mm

Gruix màxim del canto en tires

5

mm

Min. ÷ max. Gruix del panell

12 ÷ 50

mm

Llarg/ample mín. del panell

190/110

mm

Velocitat d’avanç

7

m/min