Menu

Escairadora Tupi Minimax ST 3C-0

Codi: ST3C

La escuadradora tupí para hobbistas exigentes y talleres de artesanos esencial, práctica y con la mejor relación precio/desempeño.

Característiques:

st 3c

Màx. diàmetre de la fulla de serra amb fulla puntuable instal·lada

315

mm

Màx. projecció de la fulla de serra des de la taula a 90 ° / 45 °

100/78

mm

Amplada de tall a la tanca paral·lela

900 ÷ 1270

mm

Tac quadrat

1660 ÷ 2660

mm

Màx. útil longitud del fus

100

mm

Velocitat del model del fus (a 50 Hz)

3500/7000/10.000

rpm

Màx. diàmetre de l’eina en perfilar

210

mm

Màx. diàmetre de l’eina baixat sota la taula a 90 °

180

mm

Màx. diàmetre de l’eina en tenonar

275

mm

Motors trifàsics

5 (6) / 50 (60)

kW/Hz