Skip to content
Menu

Escairadora Nova SI X

Codi: SIX

NOVA SI X Serra circular amb doble inclinació  ±46° . Disponible a l’abast de tothom. Amb moviment de fulla de serra motoritzat i programat disponible de sèrie. Permet que es puguin utilitzar simultàniament una fulla de serra de 400 mm i una fulla d’incisió de 160 mm tant per tall de 90º com per talls inclinats ±46°, garantint la màxima alçada de talls en panells contraplacats i fusta massissa.

Qualitat de tall

Garantit en el temps gràcies a les estructura del carro lliscant amb guies en acer especial rectificades amb arc (solució patentada SCM).

Màxima fuïdesa de moviment

Gràcies a la bandera telescòpica realitzada amb làmines de grans dimensions i guia lineal a recirculació de cercles.

Rigidesa de torsió i absència de vibracions

Amb l’estructura d’anell tancat el grup serra garanteix l’alineament perfecte del disc.

“Easy Touch”

Avantatge immediata que et guiarà en tot moment. Segueix cada treball pas a pas per suggeriments i informació que no permet que es realitzin operacions incorrectes.

Característiques:

Nova si x

Màx. diàmetre de la fulla de serra amb incisor muntat

400

mm

Projecció màxima de la fulla de serra des de la taula fins a 90°/ +46° / -46 °

136/97/60

mm

Amplada de tall a la tanca d’esquinçament

1270

mm

Capacitat a escairar

2600 / 3200 x 3200

mm

Motors trifàsics

7 (8) / 50 (60)

kW / Hz