Menu

Escairadora Nova SI 30

Codi: SI30

Serra circular amb disc inclinable amb prestacions professionals, per a una qualitat sense compromisos.

Únic al món Grup Sierra.

Únic al món en la seva categoria, amb un altura de tall de 118 mm! El grup serra amb una rígida estructura en fosa amb anell tancat pot allotjar un disc de 315 i 350 mm de diàmetre (fins a 400 mm per la si 400 elite s) amb l’incisor instal·lat i permet un tall perfecte amb extremada facilitat de taulers i fusta massissa de gran espessor. La serra aprofita el 100% de la potència del motor principal, gràcies al incisor amb motor independent estàndard.

Acabat sense igual Carro Lliscant.

Òptim suport fins i tot per a les peces de majors dimensions, gràcies al nou carro lliscant de 360 mm d’ample. Excel·lent precisió i lliscament! Per a la fixació de les guies no s’utilitza cua, l’espessor de la qual podria repercutir en el lliscament. Les mateixes es bloquegen per mitjà d’un procediment de reblat de l’alumini.

Control immediat Bastidor i Regla d’Escairat.

El bastidor d’escairat de gran grandària, amb corró boig en l’extrem, facilita l’operació de càrrega dels taulers. La regla d’escairat telescòpica amb escala mètrica inclinada a favor de l’operari i 2 topalls reversibles, permet escairar taulers de 3200 x 3200 mm i també permet efectuar talls inclinats fins a 45° en tots dos costats del bastidor.

Accessoris high-tech Comandaments en el Carro.

Àmplia gamma de dispositius tecnològics per fer que la teva màquina *Elite S rendeixi encara més i personalitzar-la per a qualsevol exigència d’ús, com els botons per a arrencada i parada del disc serra i del disc incisor integrats en el carro lliscant, extremadament útils per al treball de peces de gran grandària que impedeixen un accés fàcil i segur al quadre de comandaments principal de la màquina.

Característiques:

si 315es

Màx. diàmetre de la fulla de serra amb puntador muntat

315

mm

Sortint màx. disc serra que fa a la taula a 90°/45°

101/71

mm

Ample de tall en la guia paral·lela

1270

mm

Capacitat a escairar

2600 ÷ 3200

mm

Motors trifàsics

5 (6) / 50 (60)

kW / Hz